Scéim Faoisimh Tuilte na nDúnaibh– Lá Poiblí Eolais maidir leis an Rogha is Fearr

Beidh Lá Poiblí Eolais ar siúl maidir leis an Rogha is Fearr do Scéim Faoisimh Tuilte na nDúnaibh ar an 11 Bealtaine 2023 in Ionad Acmhainne Teaghlaigh Mhíobhaí, na Dúnaibh. Beidh an t-imeacht buail isteach ar siúl ó 4pm go dtí 8pm.

 

Beidh baill d’fhoireann an tionscadail (ó Chomhairle Contae Dhún na nGall, Oifig na nOibreacha Poiblí agus comhairleoirí le RPS) ar fáil leis an Rogha is Fearr a chur i láthair agus lena chur in iúl do dhaoine cad é mar a glacadh san áireamh na haighneachtaí a rinne siad sa chéad Chomhairliúchán Poiblí. Beidh deis anseo ag an phobal amharc ar an rogha sula rachaidh sé ar aghaidh chuig an phróiseas pleanála reachtúil. Moltar d’éinne a bhfuil suim acu sa Scéim Faoisimh Tuilte bualadh isteach am ar bith idir 4pm agus 8pm. Is imeacht buail isteach é seo agus níl aon ghá le coinne a dhéanamh.

 

Tá bileog maidir leis an Lá Poiblí Eolais ar fáil anois ag SFT na nDúnaibh.  Beidh sonraí maidir leis an Rogha is Fearr don Scéim Faoisimh Tuilte ar fáil ar an suíomh idirlín ón 11 Bealtaine 2023.

 

Nuachtlitreacha

Déanfar nuachtlitir tionscadail a uaslódáil gach trí mhí, ina mbeidh eolas ar ghníomhaíochtaí a rinneadh le déanaí, gníomhaíochtaí atá le teacht agus eolas ábhartha eile.

Nuachlitir Na Dúnaibh SFT 01

I Nuachtlitir 1 tá an chéad nuashonrú ráithiúil ina bhfuil eolas ar chúlra an staidéir, an chéim ag a bhfuil an staidéar, cur síos ar chlár na Scéime agus ar na chéad chéimeanna eile den tionscadal.

 

 

 

Nuachlitir Na Dúnaibh SFT 02

I Nuachtlitir 2 tá an chéad nuashonrú ráithiúil ina bhfuil eolas ar chúlra an staidéir, an chéim ag a bhfuil an staidéar, cur síos ar chlár na Scéime agus ar na chéad chéimeanna eile den tionscadal.

 

 

 

Nuachlitir Na Dúnaibh SFT 03

I Nuachtlitir 3 tá an tríú nuashonrú ráithiúil a sholáthraíonn faisnéis faoi chúlra an staidéir, céim an staidéir, tuairisc ar chlár na Scéime agus na chéad chéimeanna eile den tionscadal.

 

 

 

Nuachlitir Na Dúnaibh SFT 04

I Nuachtlitir 4 tá an ceathrú nuashonrú ráithiúil a sholáthraíonn faisnéis faoi chúlra an staidéir, céim an staidéir, tuairisc ar chlár na Scéime agus na chéad chéimeanna eile den tionscadal.

 

 

 

Nuachlitir Na Dúnaibh SFT 05

I Nuachtlitir 5 tá an cúigiú nuashonrú ráithiúil a sholáthraíonn faisnéis faoi chúlra an staidéir, céim an staidéir, tuairisc ar chlár na Scéime agus na chéad chéimeanna eile den tionscadal.

 

 

Nuachlitir Na Dúnaibh SFT 06

I Nuachtlitir 6 tá an séú nuashonrú ráithiúil a sholáthraíonn faisnéis faoi chúlra an staidéir, céim an staidéir, tuairisc ar chlár na Scéime agus na chéad chéimeanna eile den tionscadal.

 

 

Nuachlitir Na Dúnaibh SFT 07

I Nuachtlitir 7 tá an seachtú nuashonrú ráithiúil a sholáthraíonn faisnéis faoi chúlra an staidéir, céim an staidéir, tuairisc ar chlár na Scéime agus na chéad chéimeanna eile den tionscadal.

 

 

Nuachlitir Na Dúnaibh SFT 08

I Nuachtlitir 8 tá an ochtú nuashonrú ráithiúil a sholáthraíonn faisnéis faoi chúlra an staidéir, céim an staidéir, tuairisc ar chlár na Scéime agus na chéad chéimeanna eile den tionscadal.

 

 

Nuachlitir Na Dúnaibh SFT 09

I Nuachtlitir 9 tá an naoú nuashonrú ráithiúil a sholáthraíonn faisnéis faoi chúlra an staidéir, céim an staidéir, tuairisc ar chlár na Scéime agus na chéad chéimeanna eile den tionscadal.

 

 

Nuachlitir Na Dúnaibh SFT 10

I Nuachtlitir 10 tá an deichiú nuashonrú ráithiúil a sholáthraíonn faisnéis faoi chúlra an staidéir, céim an staidéir, tuairisc ar chlár na Scéime agus na chéad chéimeanna eile den tionscadal.

 

 

Nuachlitir Na Dúnaibh SFT 11

I Nuachtlitir 10 tá an a haon déag nuashonrú ráithiúil a sholáthraíonn faisnéis faoi chúlra an staidéir, céim an staidéir, tuairisc ar chlár na Scéime agus na chéad chéimeanna eile den tionscadal.

 

 

Nuachlitir Na Dúnaibh SFT 12

I Nuachtlitir 12 tá an dara nuashonrú déag rathúil a sholáthraíonn faisnéis faoi chúlra an staidéir, céim an staidéir, tuairisc ar chlár na Scéime agus na chéad chéimeanna eile den tionscadal