Speicis Ionracha a Chóireáil:

Roimh tosú ar an scéim faoisimh tuilte do Chaisleán na Finne, tá tús curtha ag an bhFoireann Tionsacail ar chóireáil a dhéanamh ar speicis ionracha i gceantar na scéime.

Tá sé aitheanta ag an bfhoireann Tionscadail go bhfuil na plandaí ionracha a leanas laistigh de cheantar oibre ionchasach na scéime – Ollfheabhrán, Balsam Himiléach, Glúineach Bhiorach Agus Glúineach Spíceach. Déanfar cóireáil ar na speicis ionracha seo san Fhómhair (2020). Díreoidh an chóireáil seo ar cheantair a d’fhéadfadh comhéadan a dhéanamh le ceantar ionchasach na scéime faoisimh tuilte bunaithe ar an dearadh ardleibhéil atá ann faoi láthair. D’fhéadfadh sé tarlú n-athróidh na ceantair sin de réir mar atá dearadh na scéime ag dul ar aghaidh nó mar a dhéantar an fíniú a dhíothú. Déanfar gach cóireáil de speicis ionracha de réir an dea-chleachtais agus de réir an Phlean Bainistíochta um Speicis Ionracha mar chuid den scéim.

Nuachtlitreacha:

Déanfar nuachtlitir tionscadail a uaslódáil gach trí mhí, ina mbeidh eolas ar ghníomhaíochtaí a rinneadh le déanaí, gníomhaíochtaí atá le teacht agus eolas ábhartha eile.

Nuachlitir Caisleán na Finne SFT 01

I Nuachtlitir 1 tá an chéad nuashonrú ráithiúil ina bhfuil eolas ar chúlra an staidéir, an chéim ag a bhfuil an staidéar, cur síos ar chlár na Scéime agus ar na chéad chéimeanna eile den tionscadal.

 

Nuachlitir Caisleán na Finne SFT 02

I Nuachtlitir 2 tá an dara nuashonrú ráithiúil a sholáthraíonn faisnéis faoi chúlra an staidéir, céim an staidéir, tuairisc ar chlár na Scéime agus na chéad chéimeanna eile den tionscadal.

 

Nuachlitir Caisleán na Finne SFT 03

I Nuachtlitir 3 tá an tríú nuashonrú ráithiúil a sholáthraíonn faisnéis faoi chúlra an staidéir, céim an staidéir, tuairisc ar chlár na Scéime agus na chéad chéimeanna eile den tionscadal.

 

Nuachlitir Caisleán na Finne SFT 04

I nuachtlitir 4 tá an ceathrú nuashonrú ráithiúil a sholáthraíonn faisnéis faoi chúlra an staidéir, céim an staidéir, tuairisc ar chlár na Scéime agus na chéad chéimeanna eile den tionscadal.

 

Nuachlitir Caisleán na Finne SFT 05

I Nuachtlitir 5 tá an cúigiú nuashonrú ráithiúil a sholáthraíonn faisnéis faoi chúlra an staidéir, céim an staidéir, tuairisc ar chlár na Scéime agus na chéad chéimeanna eile den tionscadal.

 

Nuachlitir Caisleán na Finne SFT 06

I Nuachtlitir 6 tá an séú nuashonrú ráithiúil a sholáthraíonn faisnéis faoi chúlra an staidéir, céim an staidéir, tuairisc ar chlár na Scéime agus na chéad chéimeanna eile den tionscadal.

 

Nuachlitir Caisleán na Finne SFT 07

I Nuachtlitir 7 tá an seachtú nuashonrú ráithiúil a sholáthraíonn faisnéis faoi chúlra an staidéir, céim an staidéir, tuairisc ar chlár na Scéime agus na chéad chéimeanna eile den tionscadal.

 

Nuachlitir Caisleán na Finne SFT 08

I Nuachtlitir 8 tá an ochtú nuashonrú ráithiúil a sholáthraíonn faisnéis faoi chúlra an staidéir, céim an staidéir, tuairisc ar chlár na Scéime agus na chéad chéimeanna eile den tionscadal.

 

Nuachlitir Caisleán na Finne SFT 09

I Nuachtlitir 9 tá an naoú nuashonrú ráithiúil a sholáthraíonn faisnéis faoi chúlra an staidéir, céim an staidéir, tuairisc ar chlár na Scéime agus na chéad chéimeanna eile den tionscadal.

 

Nuachlitir Caisleán na Finne SFT 10

I Nuachtlitir 10 tá an deichiú nuashonrú ráithiúil a sholáthraíonn faisnéis faoi chúlra an staidéir, céim an staidéir, tuairisc ar chlár na Scéime agus na chéad chéimeanna eile den tionscadal.

 

Nuachlitir Caisleán na Finne SFT 11

I Nuachtlitir 11 tá an a haon déag nuashonrú ráithiúil a sholáthraíonn faisnéis faoi chúlra an staidéir, céim an staidéir, tuairisc ar chlár na Scéime agus na chéad chéimeanna eile den tionscadal.

 

Nuachlitir Caisleán na Finne SFT 12

I Nuachtlitir 12 tá an dara nuashonrú déag rathúil a sholáthraíonn faisnéis faoi chúlra an staidéir, céim an staidéir, tuairisc ar chlár na Scéime agus na chéad chéimeanna eile den tionscadal

Nuachlitir Caisleán na Finne SFT 13

I Nuachtlitir 13 tá an dara nuashonrú déag rathúil a sholáthraíonn faisnéis faoi chúlra an staidéir, céim an staidéir, tuairisc ar chlár na Scéime agus na chéad chéimeanna eile den tionscadal