Speicis Ionracha a Chóireáil:

Roimh tosú ar an scéim faoisimh tuilte do Chaisleán na Finne, tá tús curtha ag an bhFoireann Tionsacail ar chóireáil a dhéanamh ar speicis ionracha i gceantar na scéime.

Tá sé aitheanta ag an bfhoireann Tionscadail go bhfuil na plandaí ionracha a leanas laistigh de cheantar oibre ionchasach na scéime – Ollfheabhrán, Balsam Himiléach, Glúineach Bhiorach Agus Glúineach Spíceach. Déanfar cóireáil ar na speicis ionracha seo san Fhómhair (2020). Díreoidh an chóireáil seo ar cheantair a d’fhéadfadh comhéadan a dhéanamh le ceantar ionchasach na scéime faoisimh tuilte bunaithe ar an dearadh ardleibhéil atá ann faoi láthair. D’fhéadfadh sé tarlú n-athróidh na ceantair sin de réir mar atá dearadh na scéime ag dul ar aghaidh nó mar a dhéantar an fíniú a dhíothú. Déanfar gach cóireáil de speicis ionracha de réir an dea-chleachtais agus de réir an Phlean Bainistíochta um Speicis Ionracha mar chuid den scéim.

Nuachtlitreacha:

Déanfar nuachtlitir tionscadail a uaslódáil gach trí mhí, ina mbeidh eolas ar ghníomhaíochtaí a rinneadh le déanaí, gníomhaíochtaí atá le teacht agus eolas ábhartha eile.

Castlefinn FRS Newsletter 01

I Nuachtlitir 1 tá an chéad nuashonrú ráithiúil ina bhfuil eolas ar chúlra an staidéir, an chéim ag a bhfuil an staidéar, cur síos ar chlár na Scéime agus ar na chéad chéimeanna eile den tionscadal.

 

Castlefinn FRS Newsletter 02

I Nuachtlitir 2 tá an dara nuashonrú ráithiúil a sholáthraíonn faisnéis faoi chúlra an staidéir, céim an staidéir, tuairisc ar chlár na Scéime agus na chéad chéimeanna eile den tionscadal.

 

Castlefinn FRS Newsletter 03

I Nuachtlitir 3 tá an tríú nuashonrú ráithiúil a sholáthraíonn faisnéis faoi chúlra an staidéir, céim an staidéir, tuairisc ar chlár na Scéime agus na chéad chéimeanna eile den tionscadal.

 

Castlefinn FRS Newsletter 03

I nuachtlitir 4 tá an ceathrú nuashonrú ráithiúil a sholáthraíonn faisnéis faoi chúlra an staidéir, céim an staidéir, tuairisc ar chlár na Scéime agus na chéad chéimeanna eile den tionscadal.